A bölcsesség a mindennapi dolgokban,

úgy vélem, nem egyszerűen abban nyilvánul meg, hogy tudjuk, mit kell tennünk; hanem abban, hogy tudjuk, mit kell előbb és mit később cselekednünk.
/Lev Tolsztoj/